Salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om mn-hjemmesider.dk, inden for design af hjemmesider, blogs og webshop.


2. Serviceydelser

2.1 De serviceydelser, som mn-hjemmesider.dk sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 mn-hjemmesider.dk er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er mn-hjemmesider.dk ikke ansvarlig herfor.


3. Pris og betaling

3.1 Prisen for serviceydelserne følger mn-hjemmesider.dk’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor mn-hjemmesider.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.


4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde

4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde før hjemmesiden er færdig at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som mn-hjemmesider.dk har anvendt til at udarbejde udkastet.


5. Opsigelse af hjemmeside

5.1 Når man får lavet en hjemmeside, får man automatisk 12 mdr. gratis domæne og hosting, herefter kan man som kunde vælge at tegne et abonnement også kaldet vedligeholdelsesaftale i et år ad gangen.
5.2 Efter det første år har man tre måneders opsigelse på abonnementet.

6. Link

6.1 Når man accepterer et samarbejde med mn-hjemmesider.dk, giver man samtidig lov til at mn-hjemmesider.dk, må tilføje sit varemærke i bunden af hjemmesiden. ( Eksempel: Webdesign ● mn-hjemmesider.dk ).
6.2 Ønsker man ikke mn-hjemmesider.dk varemærke, skal man betale et fjernelsesgebyr på kr. 4000,-


7. Betaling

7.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra mn-hjemmesider, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
7.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.


8. Tilbud/Ordrer

8.1 MN-hjemmesider.dk’s tilbud er gældende i 7 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er mn-hjemmesider.dk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for mn-hjemmesider.dk, medmindre mn-hjemmesider.dk meddeler kunden dette.
8.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden mn-hjemmesider.dk’s accept.


9. Færdigt produkt

9.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles mn-hjemmesider.dk

9.2 Kunden må ikke ændre brugernavn/adgangskode i wordpress administrations delen, FØR efter fakturaen er blevet betalt.


10. Ejendomsret

10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med mn-hjemmesider.dk’s udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører mn-hjemmesider.dk